Informatie over OpMaat

Welkom bij de OpMaat – een initiatief van de Argo

Lukt het even echt niet om naar school te komen, dan komt de school naar jou.
School is de plek waar je je ontwikkelt en waar je vrienden maakt. Stel je voor dat je die kansen niet krijgt omdat je niet naar school kunt of wil. Dat is bepalend voor je toekomst.

Ieder kind verdient goed onderwijs. Wij willen er dan ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen naar school kunnen blijven gaan en zich kunnen blijven ontplooien.

De Argo zal het lesprogramma aanpassen aan de extra ondersteuning die een leerling nodig heeft. Dit via thuisonderwijs, mogelijk vanuit een digitale school. De leerling en het netwerk om hem/haar heen praten zelf mee over de best mogelijke invulling van het onderwijsprogramma.

De OpMaat

Uitgangspunt blijft dat leerlingen zoveel mogelijk fysiek naar school gaan, maar voor wie dat niet lukt, niet wil of dreigt uit te vallen, komt (digitaal)  afstandsonderwijs. Voor sommige vakken kunnen deze leerlingen digitaal aanhaken bij lessen van de eigen school. Ook komen gedigitaliseerde lessen van andere scholen beschikbaar. Om de betrokkenheid tussen leerling en school te behouden, zijn er vaste docenten van de Argo gekoppeld aan deze doelgroep leerlingen. Vanuit deze relatie kan verdere deelname worden uitgebouwd.

Doelgroep

Leerlingen die thuisonderwijs volgen zijn moeilijker op te volgen en te monitoren ten opzichte van leerlingen die dagelijks naar school gaan. Dit o.a. wat betreft onderwijsbehoeften, bevorderende en belemmerende factoren. Om de leerlingen een vorm van onderwijs te bieden stellen we een individueel plan van aanpak op om de leerling nabijheid en ondersteuning te bieden. Onderdeel van dit plan van aanpak zijn afspraken over bijvoorbeeld contacten met het netwerk, huisbezoeken, wederzijdse verwachtingen en schoolbezoeken. De meeste leerlingen vallen buiten het SEL (sociaal-emotionele leerlijn) aanbod dat binnen de Argo aangeboden wordt.

Interesse in de OpMaat?

Wilt u weten of de OpMaat onderwijs kan bieden aan uw kind? Ga je zelf al een tijdje niet naar school en wil je een diploma halen?  Of ben je  als professional op zoek naar een passend onderwijsaanbod van een leerling?  Neem contact met ons op!

We zijn bereikbaar via argo@ozeo.nl , of  bel: 0115-724990