De Argo is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Terneuzen. De leerlingen hebben veelal een specifieke hulpvraag op het gebied van gedrag. Het einddoel op de Argo is het behalen van een regulier diploma voorgezet onderwijs (VMBO T, Havo en VWO) of deelcertificaten op VMBO B en VMBO K.

Via een symbiosetraject in samenwerking met het Lodewijkcollege kunnen leerlingen op VMBO B niveau en VMBO K niveau ook een diploma behalen.

Incidenteel gaan leerlingen na de Argo aan het werk.

In het schooljaar 2022 – 2023 zitten onze leerlingen verspreid over vijf locaties:

– Locatie Evertsenlaan (hoofdlocatie)
– Locatie Lodewijk College Zeldenrustlaan
– Locatie Lodewijk College Oude Vaart
– Locatie Reynaertcollege
– Locatie Zwincollege

De Argo werkt bewust aan een pedagogisch en didactisch klimaat, waarbij de leerling centraal staat. Onze kracht ligt in het zoeken naar oplossingen in samenwerking met leerlingen, ouders en externe instanties.