Stichting Ozeo

Zeeuwse Stichting Maatwerk

De stichting stelt zich ten doel alle kwetsbare jongeren toe te leiden naar een plaats in de samenleving die past bij hun mogelijkheden en talenten door die partijen bij elkaar te brengen die daarvoor nodig zijn.

ZSM

Sectorraad GO

Belangenorganisatie van ons schooltype.

Vereniging bijzondere scholen

De Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) is dé profielorganisatie voor bestuur en management van scholen met het andere onderwijs. Wij komen op voor de verscheidenheid in het onderwijsveld, voor scholen met een eigen identiteit en karakter. De VBS zoekt voortdurend naar mogelijkheden voor optimale vrijheid en autonomie van onze scholen. Zij ondersteunen en adviseren bij de profilering van het eigen schoolprofiel en staan onze scholen dagelijks met raad en daad bij.

VBS

Inspectie van het onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.