Voor het schooljaar 2022 – 2023 ziet het vakantierooster er als volgt uit:

Herfstvakantie: maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie: maandag 20 februari 2023 t/m vrijdag 24 februari 2023

Goede Vrijdag : vrijdag 7 april 2023

Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023

Meivakantie: maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaartsdag + vrijdag: donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag: maandag 29 mei 2023

Zomervakantie: maandag 17 juli 2023 t/m vrijdag 25 augustus 2023