Voor het schooljaar 2023 – 2024 ziet het vakantierooster er als volgt uit:

Herfstvakantie                                 maandag 23 oktober 2023 t/m vrijdag 27 oktober 2023

Kerstvakantie                                   maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie                          maandag 12 februari 2024 t/m vrijdag 16 februari 2024

Goede Vrijdag                                  vrijdag 29 maart 2024

Tweede Paasdag                             maandag 1 april 2024

Meivakantie                                      maandag 22 april 2024 t/m vrijdag 3 mei 2024

Hemelvaartsdag + vrijdag            donderdag 9 mei 2024 en vrijdag 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag                      maandag 20 mei 2024

Zomervakantie                                 maandag 8 juli 2024 t/m vrijdag 16 augustus 2024

 

Studiedagen: In de loop van het schooljaar kunnen er studiedagen worden gepland voor de medewerkers. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld.