Onderbouw VMBO

De eerste en de tweede klas vormen samen de onderbouw. In de onderbouw VMBO zijn er drie niveaus: basis (b) en kader (k) en theoretisch (t). De volgende vakken worden aangeboden:

Nederlands, Engels, Wiskunde, Frans, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Rekenen, Bewegingsonderwijs, Beeldende vakken (tekenen, handvaardigheid),
Zorg en welzijn (koken) en Sociale Vaardigheden.

Aan het eind van het tweede leerjaar kies je in overleg met je ouders/verzorgers en school voor een sector en een vakkenpakket.

Onderbouw Havo / VWO

De eerste, tweede en derde klas vormen de onderbouw van HAVO en VWO. De volgende vakken worden aangeboden in de onderbouw:

Nederlands, Engels, Duits, Frans, Wiskunde, Rekenen, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Bewegingsonderwijs, Beeldende vakken (tekenen, handvaardigheid), Zorg en welzijn (koken), en Sociale Vaardigheden.

Aan het eind van het derde leerjaar kiest de leerling in overleg met ouders/verzorgers en school voor een profiel en een vakkenpakket.