Welkom bij de OpMaat – een initiatief van de Argo

Lukt het even echt niet om naar school te komen, dan komt de school naar jou.
School is de plek waar je je ontwikkelt en waar je vrienden maakt. Stel je voor dat je die kansen niet krijgt, omdat je niet naar school kunt of wil. Het behalen van een diploma geeft je verschillende kansen voor jouw toekomst.

Ieder kind verdient goed onderwijs. Wij willen er dan ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen naar school kunnen blijven gaan en zich kunnen blijven ontplooien.

Als je al een langere tijd niet naar school gaat is de OpMaat misschien iets voor jou. Samen met jou of jullie gaan we in gesprek om te zoeken naar de mogelijkheden die er zijn om het onderwijs weer op te bouwen.

Dat kan op één van de onderwijslocaties van de OpMaat. Lukt dat (nog) niet, dan is thuisonderwijs ook één van de mogelijkheden. We gaan graag in gesprek.

De Argo zal het lesprogramma aanpassen aan de extra ondersteuning die jij als leerling Op Maat nodig hebt. Dit kan door middel van een digitale school, het onderwijs wordt in dat geval in jouw thuissituatie aangeboden. Wat we graag willen is jou als leerling mee laten praten en samen bepalen over de invulling van jouw onderwijsprogramma.

De OpMaat

Uitgangspunt bij de OpMaat is dat we onderwijs aanbieden aan leerlingen/voor jou als leerling waarbij je zoveel mogelijk fysiek naar school gaat. Wanneer dat niet lukt, of wanneer je uit dreigt te vallen, kan tijdelijk (digitaal) afstandsonderwijs als oplossing worden ingezet.

Het is daarbij mogelijk om voor sommige vakken digitaal aan te haken bij lessen van de eigen school. Er zijn ook  gedigitaliseerde lessen van andere scholen beschikbaar. Leerlingen van de OpMaat hebben een vaste mentor die het aanspreekpunt is voor jou en je ouders. Vanuit de OpMaat vinden we het belangrijk om te investeren in de betrokkenheid tussen jou als leerling en school. Een manier om dit te doen, is door vaste docenten van de Argo te koppelen aan jou. De relatie is daarbij de basis om te investeren op jouw verdere deelname aan onderwijs.

Doelgroep

Leerlingen die onderwijs krijgen van de OpMaat krijgen allemaal een individueel Plan van Aanpak. Dat Plan van Aanpak laat zien hoe we het onderwijs opnieuw op willen starten met een individueel plan voor jou dat daarin staat beschreven. Natuurlijk bespreken we samen ook hoe we het onderwijs weer gaan opbouwen zodra dat mogelijk is.

Daarnaast staan in het Plan van Aanpak ook de afspraken die we hierover met elkaar maken. Eén van de dingen die daarin staat, is op welke manier en hoe vaak we contact met elkaar gaan hebben. Op welke locatie wordt je verwacht en wanneer?

Het is moeilijker om een beeld te krijgen van wat leerlingen willen leren, wat hun onderwijsbehoeften zijn en wat hen hierin helpt of juist belemmert. Het individueel Plan van Aanpak is er daarbij voor bedoeld om leerlingen een vorm van passend onderwijs te bieden. Hiermee willen we jou als leerling nabijheid en ondersteuning bieden. Onderdeel van dit Plan van Aanpak zijn afspraken over bijvoorbeeld contacten met het netwerk, huisbezoeken, wederzijdse verwachtingen en schoolbezoeken.

Interesse in de OpMaat?

Ga je zelf al een tijdje niet naar school en wil je een diploma halen? Wilt u weten of de OpMaat onderwijs kan bieden aan uw kind? Of ben je  als professional op zoek naar een passend onderwijsaanbod? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband in de eigen regio.

Samenwerkingsverband Oosterschelderegio: info@spvo-oosterschelderegio.nl

Samenwerkingsverband Walcheren: wtr@pvow.nl

SWV Kind op 1 (PO): loket@swvkindop1.nl 

Samenwerkingsverband Zeeuws Vlaanderen: ronalddebruijne@pozv.nl

De overheid heeft ook een informatiepagina:

https://open.overheid.nl/documenten/ce83aa53-421a-498a-8901-c3495585be1c/file

We zijn graag bereikbaar in geval van vragen via argo@ozeo.nl of  bel: 0115-724990. Dus schroom niet en neem gerust contact met ons op!