De Argo wil een open en veilig klimaat rondom seksualiteit creëren waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Waarbij een open dialoog tussen docenten en leerlingen mogelijk is en iedereen leert vragen naar grenzen en wensen, deze respecteert en hiernaar handelt.

De Argo wil op een bewuste, respectvolle en verantwoorde manier lesgeven over seksuele ontwikkeling. Wij willen de leerlingen leren actief te luisteren naar elkaars ideeën en meningen over liefde, vriendschap, relaties en seksualiteit in een veilige school- en klassensfeer waarbij ze vragen en zorgen kunnen delen.

De Argo wil leerlingen leren bewust te worden van hun eigen wensen en grenzen, om hierop gebaseerd verantwoorde keuzes te maken voor zichzelf en leren om naar ieders keuze (van wensen en grenzen) te vragen en deze te respecteren.

Onder ‘verantwoord’ verstaan wij:
– Veilig (fysiek en sociaal-emotioneel)
– Rekening houden met grenzen van de ander
– Eigen keuze in vrijheid
– Rechten van het kind
– Seksuele voortplanting en keuze van een partner
– Respect en gelijkwaardigheid
– Prettig en gewenst contact en het voorkomen van grensoverschrijding.

We kiezen voor een positieve aanpak waarbij we de keuzevrijheid en meningen (vanuit opvoeding, religie, cultuur) van onze leerlingen respecteren en de lessen aanbieden volgens de kerndoelen van SLO (kerndoelen PO, kerndoel 38), (https://www.slo.nl/thema/meer/tule/orientatie-jezelf-wereld/kerndoel-38/?mode=toelichting-en-verantwoording).

 

De Argo wil een breed draagvlak creëren binnen het team van de Argo. Leraren zijn rolmodellen voor leerlingen en dienen zich dus ook te weerhouden van seksistische, homofobe of anders discriminerend opmerkingen en seksueel grensoverschrijdend gedrag (https://www.grenswijs.be/voorbeeld-visietekst-relaties-en-seksualiteit-op-jouw-school).

Onder een breed draagvlak vallen ook ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen en externe partners zoals onder andere GGD (Gezonde School), JiP, Aan-z, Anti Discriminatie Bureau Zeeland, Centrum Seksueel Geweld (0800-0188).