Over ons

Algemeen


In het schooljaar 2020 - 2021 zitten onze leerlingen verspreid over vier locaties:

- Locatie Evertsenlaan (hoofdlocatie)

- Locatie Lodewijk College Zeldenrustlaan

- Locatie Lodewijk College Oude Vaart

- Locatie Reynaertcollege


De Argo maakt onderdeel uit van stichting Respont. De stichting verzorgt onderwijs aan leerlingen die voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn aangewezen op overwegend orthopedagogische en/of orthodidactische hulp in de provincie Zeeland.

Onze scholen verzorgen onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 6 jaar tot het einde van de leerplichtige leeftijd. Onze leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Binnen dit schooltype heeft iedere school zijn eigen identiteit en specialisme.

 

  • Keurhove: Speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 jaar tot het einde van de basisschool
  • Het Asteria College: Speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 jaar tot het einde van de leerplichtige leeftijd.
  • Het Acreon: Combinatie van onderwijs en hulpverlening voor niet-schoolgaande jongeren van 14 tot 18 jaar.
  • De Argo: Speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 jaar tot het einde van de leerplichtige leeftijd.
  • Het Odyzee College: Onderwijs aan leerlingen van 4 jaar tot het einde van de leerplichtige leeftijd en onderwijs aan jongeren die intern zijn geplaatst in bij Emergis (www.emergis.nl).

 

Professioneel statuut

Door op onderstaande link te klikken kunt u het professioneel statuut van VSO De Argo lezen:

https://www.respont.nlhttps://www.respont.nl/404.php/file:prof-statuut-2019.htm


Schoolplan 2020-2024

Door op onderstaande link te klikken kunt u het Schoolplan 2020-2024 lezen:

https://www.respont.nlhttps://www.respont.nl/404.php/file:schoolplan-2020-2024-de-argo-volledig-ondertekend--1.htmSOP VSO De Argo

Door op onderstaande link te klikken kunt u het schoolondersteuningsprofiel lezen. Hierin staat beschreven welke extra ondersteuning de school kan bieden naast de verplichte basisondersteuning.

https://www.respont.nlhttps://www.respont.nl/404.php/file:sop-korte-versie-de-argo-augustus-2020.htm