Weer naar school!

We gaan weer naar school!


Na een lange periode van thuisonderwijs gaan we vanaf dinsdag 2 juni weer lesgeven op onze locaties. Vanwege de beperkingen zullen de leerlingen twee dagen per week naar school komen. Klassen worden opgesplitst. Ouders, verzorgers en leerlingen hebben uitgebreide informatie ontvangen over de maatregelen die op school gelden.